NG KERK BETHLEHEM OOS

 
 
Psalm 103:1-2: “Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. . .”
Musiek & Erediens

Voorsitter: BENNIE MULLER 303 7251 083 262 3602

Instrument spelers - Corne Kotze, Reino Lathleiff, Christelle Botha, Gerda Oosthuizen, Rolyn Peyper, Ian Cilliers en Marinus Opperman
Voorsangers - Marco Vermeulen, CD Naude, Marette du Toit, Marthie Cilliers, Leon Badenhorst en Estelle Visser
Rekenaar en Klank - Bennie Muller, Johan Mynhardt, Nico Schutte, Henno Bekker
Liturgiese ruimte (blomme/ kerklike jaar) - Alta Steyl
Spesiale optredes - Corne Kotze, Reino Lathleiff

WERKSWYSE VAN DIENSGROEP
Diensgroep vergaderings:
Maandelikse vergaderings
Saamgestel uit sameroepers van Werksgroepe onder voorsitterskap van Sameroeper van Diensgroep

MUSIEK EN SANG
Corné Kotzé - 082 971 3448
Reino Latleiff 071 452 8985

KLANK EN PROJEKSIE
BENNIE MULLER 083 262 3602
 
Eredienstye:
Sondae - 9h00
 

Kantoorure:
Maan: 10h30 - 13h00
Dins - Vry: 08h00 - 13h00

Bankbesonderhede
ABSA Bank
Takkode: 502233
Rek No: 770580072

Padaanwysings
GPS Koördinate:
S28°14.642
O28°19.169
 
 
ngbhmoos@internet-sa.co.za
Volg ons op Facebook
058 3034583