NG KERK BETHLEHEM OOS

 
 
 
En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak. En hulle het dadelik die nette laat staan en Hom gevolg.
Matthéüs 4: 17 - 20
   BEDIENINGSGROEP VOORSITTERS

FINANSIES
WILLIE BOTHA 303 0667 082 559 8282

BEPLANNING & ADMIN
ABRAHAM VAN HEERDEN 304 3245 082 740 2404

BATEBESTUUR
ADRIAAN CILLIERS 3031682 083 630 8303

MUSIEK & EREDIENS
BENNIE MULLER 303 7251 083 262 3602

GETUIENIS
MAGRIET FOURIE 303 9934 082 202 5781

GESINS- & FAMILIE
PIETER KOORNHOF 303 3750 083 255 6257

BARMHARTIGHEID
BEN VENTER 3036890 073 183 4676

GASVRYHEID
ANNATJIE KRUGER 084 593 0211

KOMMUNIKASIE
HANNES OOSTHUIZEN 082 763 4584
 
Eredienstye:
Sondae - 9h00
 

Kantoorure:
Maan: 10h30 - 13h00
Dins - Vry: 08h00 - 13h00

Bankbesonderhede
ABSA Bank
Takkode: 502233
Rek No: 770580072

Padaanwysings
GPS Koördinate:
S28°14.642
O28°19.169
 
 
ngbhmoos@internet-sa.co.za
Volg ons op Facebook
058 3034583